Åløkkens Fysioterapi vedr. Corona/Covid-19 Læs mere her

Hoftesmerter & Lyskesmerter

Hofteleddet er kroppens næststørste led, og nok det led i kroppen, hvor der bliver afviklet størst energi pr. kvadratcentimeter bruskflade. Leddet er enormt stærkt konstrueret, og dermed også bygget til at varetage en stor energiafvikling. Dette betyder desværre ikke at det er et led, som ikke kan svækkes, eller bliver beskadiget. Vi ser også patienter som både har ondt i lysken og smerter i hoften.

Det er ofte strukturerne omkring hofteleddet som er årsag til generne, og i de tilfælde har vi rigtig gode muligheder for, igennem træning og behandling at afhjælpe problematikken. Er det dog led fladen i selve leddet, som er slidt op eller gået i stykker, ligger vores kompetence i genoptræning, efter at dette er blevet vurderet/opereret af en speciallæge på området. Lysken ligger foran hofteleddet, og er et område, som funktionelt hænger rigtigt meget sammen med hoften.

Problemer i det ene område, vil derfor også påvirke det andet. Af den grund, undersøger vi altid begge områder og vurderer, hvis der er problemer i et af disse.

De hyppigste problemer vi ser med hofte og lyske vil blive gennemgået herunder.

Piriformis syndrom og andre muskulære problematikker i hofte & balde området

En af de hyppigste problemer vi oplever omkring hofte og balde, er dysfunktion og inflammation i de muskler, som har med hoftens funktion at gøre. Piriformis syndrom, er når denne problematik opstår i en specifik muskel, som hedder Muskulus Piriformis. Denne muskel sidder dybt i balden mellem lårbensknoglen og bækkenet.

Tilsvarende kan også opstå i de andre stabiliserende muskler i bækkenet. I langt de fleste tilfælde skyldes generne fra disse, at musklerne enten bliver brugt uhensigtsmæssigt eller har fået en bløddelsskade (Blåt mærke) under f.eks. idræt eller uheld.

Når det drejer sig om en irritations/overbelastnings problematik, vil behandlingen handle om at afdække årsagen først og fremmest. Herefter vil vi typisk gå igennem relevant behandling og/eller vejledt træning, for at genetablere en god funktion og spændingstilstand i området.

Hofteartrose / Ny hofte

Artrose (Slid) i hoften, er en af de problematikker mange ældre oplever når de bliver +60 år, det ses dog også før – ofte grundet arvelighed, sygdomsmæssig, eller arbejdsmæssige forhold.

Der er rigtig god evidens for vejledt træning af en slidt hofte, ift. at genvinde funktion og livskvaliteten i dagligdagen. Ofte kan vi med et behandlings og træningsforløb, genvinde rigtigt meget funktion. Her vil træningen bestå i at styrke hoftens stabiliserende muskulatur, og arbejde med at genvinde tabt bevægelighed.

Afhængigt af niveauet har vi også holdtræninger, hvor man med fordel vil kunne deltage i relevant træning.

Der findes også tilfælde, hvor led brusken i hoften er så nedbrudt, at den bedste løsning for patienten er, at få en ny hofte (Hofte-alloplastik). Her har vi rigtig god erfaring med at lave genoptræningen af disse efter operationen.

Lyskeskader

De hyppigste lyskeskader som vi ser, er forbundet til lyskens muskler, der enten varetager indad føring eller fremad føring af benet. Disse er typisk opstået som en idrætsskade, hvor udøveren har skulle sætte hårdt af, eller er kommet for langt ud i bevægelse. Lyskeskader kan også være opstået under traume, som fald eller lignende.

Irritation/inflammation i lysken kan dog også opstå, hvis der er dårlig styrke eller bevægelighed i nogle af musklerne, omkring hoften eller lysken. Et eksempel herpå, kunne være et stramt baglår samt en stram/kort hoftebøjer, som oftest findes hos fodboldspillere, som gør for lidt ud af deres bevægelighedstræning.

Behandlingen vil bestå i af afdække, hvad den udløsende årsag til skaden er, og efterfølgende sammensætte relevant behandlings- og genoptræningsplan, ud fra den enkelte patient. Så længe det drejer sig om en muskelproblematik, bør prognosen i de fleste tilfælde være god.

Trochanter Bursit / Gluteus medius tendinit

Trochanter Bursit drejer sig om en inflammationstilstand i enten slimsækken (Bursa), eller senen på gluteus medius musklen (Tendion), som sidder på ydersiden af hoften og lårbenet. Smerten for patienten kan være meget ens ved sådanne bursit eller tendinit. Det er derfor behandlerens opgave, at finde ud af om der er inflammation i slimsækken, senen eller begge dele.

Det patienten typisk oplever, er smerter på ydersiden af hoften og i balden , når vedkommende er i ro – f.eks. siddende stillinger. Der vil ofte kunne konstateres nedsat bevægelighed, ved fremadføring af lårbenet i sideliggende position.

Behandlingen afhænger af den udløsende årsag. I langt de fleste tilfælde handler det om dårlig styrkefordeling af musklerne omkring hoften. Men det kan også handle om stramme sener, fascier eller andre vedhæftninger, hvilket kan trænes og behandles med god effekt. I enkelte tilfælde, oftest hos ældre, kan der opstå forkalkninger eller andre forandringer, i enten slimsæk eller sene, som gør at der til tider skal ortopæd kirurgi til for at hjælpe. Dette ses dog ikke ret hyppigt.

Vi har hos Åløkkens Fysioterapi, rigtig gode erfaringer med både træning og behandling af de førstnævnte problematikker.

Graviditetsrelaterede hofte og lyske smerter

Det er ikke unormalt at gravide kan opleve smerter i lysken og hoften, grundet at led og bækken bliver løsere, typisk i den sidste del (3. trimestre) af graviditeten. Vi har god erfaring med at behandle disse gener – også bækkenløsning.