Åløkkens Fysioterapi vedr. Corona/Covid-19 Læs mere her

Fysioterapi som gør en forskel

Fysioterapi er de behandlingsmetoder, autoriserede fysioterapeuter er uddannet til at behandle – så som smerter og mekaniske uligevægte i kroppen. Behandlingen som vi fysioterapeuter tilbyder, sigter mod at bedre kroppens funktioner generelt, hvorigennem smerter forsvinder og præstationsevne fremmes. Dette opnår fysioterapeuten gennem behandling og eller vejledning i træning af kroppens muskler, led, og nervefunktion.  

Vores fysioterapeuter hos Åløkkens Fysioterapi har stor erfaring med behandling af smerter, der stammer fra kroppens muskler, knogler og led. Vi har alle stor erfaring, men er også specialister på forskellige områder, herunder: diskusprolaps, idrætsskader, piskesmæld, fødselsforberedelse, rygsmerter, spændingshovedpine og meget mere. Se personale for nærmere information om specialer.

Hos Åløkkens Fysioterapi har vi altid dine ønsker og målsætninger i centrum, samtidig med at vi undersøger, behandler, vejleder og informerer i tråd med erfaring, forskning og evidens. Hos os er du i trygge hænder.

Fysioterapeut giver fysioterapi

Generelt om fysioterapi 

Fysioterapi er en behandlingstilgang der har til formål at forbedre musklernes funktion, bevægelighed i led samt lindre smerter ved skader, sygdomme eller efter operation. Formålet med fysioterapi er dermed at fremme livskvalitet og evnen til at bevæge sig, træne og i det hele taget have det godt i kroppen.

Fysioterapi anvendes når bevægelse og funktionsevne er truet på grund af alder, sygdom, eller hvis du er kommet til skade.  

Fysioterapeuten har en særlig viden, der omhandler behandling og genoptræning af sygdomme og lidelser, i kroppen som begrænser den fysiske funktion. Behandling og træning hos Åløkkens Fysioterapi indbefatter altid en grundig undersøgelse og analyse af din sygehistorie, evt. besked fra egen læge, samt kroppens tilstand, bevægelighed, muskelstyrke samt funktion og led. 

Det er altså fysioterapeutens opgave, at give dig information og vejlede dig om din tilstand, samt sætte relevant behandling og genoptræning i gang.

Du er altid i de bedste hænder

Information, vejledning og træning er en vigtig del af behandlingen hos os, men vi er også rigtig dygtige til manuel behandling, såsom manuel terapi, bløddelsbehandling, massage, manipulation og meget mere.

Uanset behandlings typen, så du hos os, i nogle af de dygtigste hænder i Odense og på Fyn.

Udover behandlingen og træningen vil vores fysioterapeut kunne give dig konkrete forslag til, hvordan du bedst tackler de symptomer og begrænsninger, du har i din dagligdag. 

Individuel og holdtræning

Der er mange muligheder både individuelt eller på hold for at træne med henblik på at forbedre kondition, muskelstyrke og funktion. Her vil en god dialog med fysioterapeuten kunne hjælpe dig med at finde den bedste løsning til netop dig. 

Fysioterapeuten vil ofte kombinere din behandling med både træning og manuel behandling, hvor led og spændt muskulatur løsnes op. At træne derhjemme vil ofte være en del af behandlingen ved fysioterapi. Træningen kan også foregå individuelt sammen med fysioterapeuten eller på hold. 

Fysioterapeuterne hos Åløkkens Fysioterapi anvender i mindre omfang el-terapi (f.eks. ultralyd) og akupunktur som supplerende behandling. Vi har dog udstyret og bruger det, hvor der er ønske og god erfaring hermed.  

Hvornår kan du have gavn af fysioterapi?

Fysioterapi er en vigtig del af behandlingen for en lang række lidelser og sygdomme:

  • Smerter fra kroppens muskler, led, og nerver – heriblandt:
  • Skader efter idræt både på motions og eliteniveau
  • Gigt og sygdomme i hjerne og nervesystemet hos både børn og voksne
  • Følgevirkninger af hjerte- og lungesygdomme
  • Bevægeapparats problemer som følge af Kræft eller operationer
  • Knogleskørhed (Osteoporose)

Traumer eller skader fra overbelastning eller færdselsuheld som f.eks. Piskesmæld (WP), Diskusprolapser, knoglebrud, nerveskader mm.

Er du i tvivl om fysioterapi kunne hjælpe netop dig, så ring gerne ind og hør os ad. Der er ingen grund til at gå og have unødigt ondt. Kontakt os her

Kenneth giver personlig træning

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er fysioterapi?

Fysioterapi er en behandlingsmetode, som autoriserede fysioterapeuter er uddannet til at mestre. Fysioterapi handler om at behandle smerter og mekaniske uligevægt i kroppen. Behandlingen som fysioterapeuter yder, sigter mod at bedre kroppens funktioner, generelt igennem træning,- som afhjælper smerter og fremmer kropslig præstationsevne.

Hvad koster fysioterapi?

En normal fysioterapi behandling koster 290 kr. med mulig godtgørelse fra Sygesikringen Danmark.

Skal man selv betale for fysioterapi?

Mange sundheds-forsikringer tilbyder fuld eller delvis betalingen af udgiften til fysioterapeutisk behandling. Sygesikringen Danmark giver refusion til en del af behandlingen. Har man ikke disse aftaler skal man selv betale.