Åløkkens Fysioterapi vedr. Corona/Covid-19 Læs mere her

Knæsmerter / Skader i knæet

Smerter fra knæet kan skyldes mange forskellige problematikker. Hos Åløkkens Fysioterapi ser vi mange forskellige patienter med knæproblemer. Knæet er kroppens største led og et af de led i kroppen som udsættes for den største belastning. Hos os er knæproblemer noget vi ser tit og har god erfaring med.

Ondt i knæet kan både skyldes mekanisk skade i leddet grundet overbelastning fra f.eks. en idrætsskade eller slitage. Der er også tilfælde af arvelige defekter, eller vævs- og gigtsygdomme.

De hyppigste knæproblemer er irritationstilstande i sener, kapsler, vedhæftninger, muskler, fedtpuder og slimsække i og omkring knæet. Disse opstår hyppigst grundet forkert brug, overbelastning, traumatiske skader (f.eks. idrætsskader), og/eller dårlig fordeling af styrke, stabilitet og styrring over knæet eller resten af benet.

OBS: En skade i foden, som medfører forkert afvikling af gang og løb, kan over tid medføre irritation i knæet, grundet kompensation.

Tager vi et kig på de hyppigste problematikker ses bl.a.:

Disse tilstande vil blive yderligere beskrevet enkeltvist nedenfor:

Corpus Hoffa / Patellofemuralt syndrom

Corpus Hoffa er en irritationstilstand, som kan blive udløst af mange forskellige årsager. Generelt oplever patienten smerter i og under knæskallen, samt langs og under knæets sene, helt ned til vedhæftningen af senen og skinnebenet. Der behøver ikke at være smerte i hele det beskrevne område.

Dette er den hyppigste irritationstilstand i knæet. Tilstanden opstår oftest grundet dårlig styring, styrke og koordination over knæet. Ofte medfører dette, at knæskallen kører skævt over lårbenshovedet, og irriterer de strukturer som har til formål at styrer og stødabsorbere vægtafviklingen.

I startfasen vil der ofte kun være irritation og smerter, når der enten er stor vægt over leddet, direkte tryk eller leddet er i yderstilling – fordi der kommer ekstra stræk og tryk på de irriterede strukturer. I slutfasen vil stort set al væsentlig vægtbæring over strukturerne give stærke smerter – og der vil eller kan også være smerte hvis knæet er i ro.

Behandlingen vil altid indbefatte at identificere den udløsende årsag til tilstanden. Er det noget som kan trænes, vil dette være den primære opgave for fysioterapeuten, sekundært vil vi forsøge at få fjernet eller mindsket inflammation. Er der tale om en større mekanisk skade, som underliggende årsag, vil en vurdering fra en ortopædkirurg være det første step.

Bakers Cyste

Bakers Cyste er en væskefyldt udposning som sidder bag på knæleddet. Problemerne opstår når irritation fra det indre knæ, ofte fra slimhinderne, medfører væskeansamling, som så giver pladsproblemer – typisk når knæet er helt bøjet eller helt strakt.

I mange tilfælde skyldes irritationen fejlbrug af knæet, og kan behandles gennem vejledt træning – og i nogle tilfælde fysioterapeutisk behandling. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lægen tapper væsken ud – dette er dog meget sjældent nødvendigt.

Anserinus tendinit

Anserinus tendinit er en irritationstilstand i muskelhæftet, på indersiden af knæet. Oftest er denne kommet grundet overbelastning, forkert styrkefordeling i låret, eller grundet traumatisk årsag som f.eks. fiberskade grundet takling i fodbold eller lignende.

Tilstanden kan være træls, men kan i langt de fleste tilfælde genoptrænes indenfor 1-3 måneder med god effekt.

Jumpers Knee (Springerknæ)

Jumpers Knee, også kaldet for Springerknæ, skyldes en overbelastning eller skade af knæskalssenen – hyppigst under knæskallen, men er også set over knæskallen.

I langt de fleste tilfælde, kan man med træningskorrektion, reetablering af styrkeforhold og styring omkring knæet, samt tilpasning af restitutions pauser, få styrt på dette, indenfor en 3 måneders periode.

Ignoreres tilstanden for længe kan senen springe – dette er dog ganske sjældent.

Runners Knee (Løberknæ)

Runners Knee, også kaldet Løberknæ, er ofte en idrætsrelateret overbelastning i ydersiden af lårbenshovedet. Denne er formået grundet friktionsirritation mellem sener, som glider hen over knoglen.

Til at starte med er smerterne i området lidt diffuse, men bliver over tid meget relateret til knoglefremspringet, på siden af knæet. Tit vil patienten berette at smerterne tiltager når vedkommende skal løbe ned af bakke, og at smerten kommer hyppigere og hyppigere under løb og aftager ved pause.

Behandlingen vil i langt de fleste tilfælde, bestå af en ændring i løbemønsteret, tilpasning af restitutionsperioder, stabilitetstræning over knæet, samt evt. arbejde med løbeteknik og skovalg.

På dette område er Jesper Fried og vores egen løbeklinik, klart de mest erfarne.

Mekaniske skader i knæet

Udover irritationstilstandene ser vi også mekaniske skader i knæet. Disse opstår enten hvis knæet udsættes for stor energi i en enkelt funktion, eller hvis enkeltdele, som menisker, korsbånd eller ledbånd, svækkes over længere tid og derfor går i stykker grundet lavere belastbarhed.

Ved denne gruppe af mennesker, som får overrivning af korsbånd, menisker, sideforskydning af knæskal, og afrivning af div. sener, er vi som oftest en del af genoptræningen. Det foregår typisk, efter at patienten har været hos en speciallæge i ortopædkirurgi. Patienten er enten blevet vurderet til at kunne få genoptræning af knæet med det samme – eller først er blevet opereret, og derefter henvist til genoptræning.

Genoptræning efter operation i knæet

Ved genoptræning efter operationer, er tilfældet hyppigst efter indsættelse af knæprotese eller nyt knæ, Korsbåndsrekonstruktion, Clean house kikkert m.fl. Til disse genoptræninger, anvender vi bl.a. konceptet GLA:D.

GLA:D er et koncept med fokus på at genoptræne slidte knæ/Arthrose i knæet. Dette koncept er udviklet på bl.a. Syddansk Universitet. Vi gør brug af denne viden fra konceptet, samtidigt med at vi kombinerer det med vores egne erfaringer og viden.

Genoptræning efter knæprotese, meniskoperation, eller rekonstruktion af korsbånd er en del af basisuddannelsen som fysioterapeut. Vi har herudover på flere kurser, videreuddannet os indenfor området, så alle vores fysioterapeuter har stor erfaring og et godt samarbejde med de lokale læger.

Vores kundeanbefalinger på dette område taler også for sig selv her. Er du i tvivl om hvorvidt vi kan hjælpe dig så kontakt klinikken for yderligere information.